Logo Menym

Powerpoint

Powerpoint mal.

Det er viktig at malen overholdes og at det ikke tilføres nye spesielle effekter som bryter med Nesodden kommunes uttrykk. Gjennomgående bruk av Roboto font.

Powerpoint - foil temaskifte

Powerpoint - foil punktliste

Powerpoint - foil generell høyrestilt bilde

Endre Navn og Etternavn i PPT master

Nedlastninger

 • NK-Powerpoint2014 16:9 format (PPTX versjon)

  NK-Powerpoint2014-Final.pptx

  cd
 • NK-Powerpoint1997-2004 16:9 format (PPT versjon)

  NK-Powerpoint2014-Final.ppt

  cd
 • NK-Powerpoint2014_4-3 format

  NK-Powerpoint2014_4-3-format.pptx

  cd