Logo Menym

Introduksjon

For at Nesodden kommune skal fremstå helhetlig og troverdig utad, er det essensielt at alle enheter og virksomheter bruker den grafiske profilen. Den grafiske profilen er presentert i denne designmanualen, og her gis det eksempler på bruk av profilen på ulike flater.

Dokumentasjon skal ­fungere som et hjelpemiddel for designere, utviklere og ansatte.

Tone-of-voice
Formålet med denne grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Nesodden kommunes profilelementer. En helhetlig visuell profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig identitet. Jo klarere signaler Nesodden kommune sender ut, jo enklere er det å etterlate et bestemt inntrykk.

Vi ser vår grafiske profil som en viktig del av kommunens identitet og ønsker at profilen skal være synlig og tydelig på alle typer materiell. Målet er at innbyggerne skal kjenne igjen den kommunale virksomheten og det kommunen står for gjennom det grafiske uttrykket.

Designmanualen inkluderer også vår nye grafiske profil, som skal følges lojalt i all kommunikasjon vi utvikler.

Visjonen er også et nødvendig fundament for å kunne utvikle en tydelig og posisjonerende kommunikasjon eksternt:

«Sammen skaper vi det gode livet»

Reglene / retningslinjene beskrevet i designmanualen er relativt detaljerte. Imidlertid vil det alltid kunne oppstå tvil om hva som er riktig, henvend deg da til:

Stein Bjørnbekk
Kommunikasjonssjef
Tlf. 468 18 699
E-post: stein.bjornbekk@nesodden.kommune.no