Logo Menym

Primærlogo slagord/enhet

Primærlogo slagord / enhet

Denne varianten benyttes hvor kommunen skal fremstå med «slagord» eller eventuelt enhetsnavn.

Det som skiller seg fra enhetsnavn er italic / kursiv i bruk på «slagord» samt full bredde i forhold til «Nesodden kommune».

Navnetrekkene er utformet i typografien «Roboto» som presenterer navn og enhet enkelt, moderne og konkret. Les mer om «Roboto».

Nesodden kommune.
Farge. Positiv.
CMYK, PMS og RGB

Nesodden kommune.
Sort/hvitt. Positiv.
CMYK og RGB

Nesodden kommune.
Farge. Negativ.
CMYK, PMS og RGB

Nesodden kommune.
Sort/hvitt. Negativ.
CMYK, PMS og RGB

Nesodden kommune.
Eksempel enhet: Sunnhagen barnehage

Nesodden kommune.
Eksempel enhet: Sunnhagen barnehage m/avd,