Logo Menym

Primærlogo to linjer

Horisontal logo

Denne alternative varianten har navnetrekket over to linjer og benyttes i de tilfeller hvor format og plassering tilsier det.

Navnetrekket er utformet i typografien «Roboto» som presenterer navn og enhet enkelt, moderne og konkret. Les mer om «Roboto».

Nesodden kommune.
Farge. Positiv.
CMYK, PMS og RGB

Nesodden kommune.
Sort/hvitt. Positiv.
CMYK og RGB

Nesodden kommune.
Farge. Negativ.
CMYK, PMS og RGB

Nesodden kommune.
Sort/hvitt. Negativ.
CMYK, PMS og RGB