Logo Menym

Riktig bruk

Slik bruker du logoen riktig!

Primærlogo finnes i sidestilt og midtstilt versjon. Det er i det fleste tilfeller den sidestilte versjonen av primærlogoen du skal bruke.

Valg av format

Begge disse variantene finnes i flere utgaver for å dekke forskjellige tekniske behov: For trykk i fire farger, som er den vanligste fargetrykkmetoden for magasiner, aviser, brosjyrer og lignende, er logoen definert i CMYK. For bruk på skjerm, for eksempel internettsider, er logoen definert i RGB (fargerom). Dersom logo skal gjengis på fortrykte visittkort, brevark så er det PMS fargerom som skal benyttes.

Fargene skal se omtrent ut som på trykk, men gjengivelsen vil variere noe fra skjerm til skjerm. Der farger ikke er tilgjengelig, kan man bruke gråtoner eller strek. Den siste typen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller der nyanser ikke kan gjengis, som ved preging, gravering og sandblåsing.

For en konsekvent og nøyaktig bruk av logoen, er det viktig å alltid bruke de originale logofilene. De originale logofilene skal aldri forandres.

Huskeliste

  1. Sørg for å velge riktig versjon av logo i forhold til bakgrunn
  2. Sørg for å alltid velge riktig versjon av logo i forhold til bruk (trykk, skjerm etc.)
  3. Skrifttyper og skriftstørrelser skal aldri forandres
  4. Alle plasseringsforhold mellom skrift og symbol skal være faste
  5. Ikke endre på fargene i symbol eller  navnetrekket

   Ikke strekk eller forandre på proporsjonene på navnet eller symbolet.

   Ikke forandre på plasseringen mellom navn og symbol.

   Ikke forandre på skrifttypen i navnet.

   Ikke forandre på proporsjonene mellom navn og symbol ved f.eks ved å skalere på symbolet slik at det blir større eller mindre.

   Ikke forandre på noen av logoelementene ved f.eks å forandre på fargen i symbolet.

   Logoen skal alltid plasseres vannrett eller loddrett, aldri på skrå.

Vurder alltid valg av logo i forhold til flatens øvrige innholdselementer, og opp mot kontrast og lesbarhet på en eventuelt farget bakgrunn. Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til andre innholdselementer. Negativ versjon av logoen kan plasseres på farget bakgrunn.

Eksempel på hvor viktig plassering av korrekt logo er for å få mest mulig optimalt resultat: