Logo Menym

Moodboard inspirasjon

Nedenfor kan man se inspirasjonsflater som er benyttet i designprosessen i utformingen av profilelementet for Nesodden kommune. Moodboardet skal gjengi følelsen av veien til resultatet.