Logo Menym

Riktig bruk

Nedenfor presenteres en rekke ulike flater hvor profilelementet er plassert inn.

Ved bruk på trykksaker anbefales det utfallende, dvs det grafiske elementet legges i en «trygg skjære-/kuttesone» hvor trykkeriet trygt kan beskjære normalt 3mm grense.

Ved bruk på skjerm / digital presentasjon så er ikke dette noe krav.

Eksemplene nedenfor viser profilelementet plassert nederst med slogan i sin helhet. Noen av eksemplene har også deler/utsnitt av profilelementet i større skala plassert inn som et forsterkende og profilbærende element.

«Kulturisten» poster tar igjen profilfarger i form av tittel samt en sober versjon av trianglene i heading over komposisjon.

safezone-profilelement