Logo Menym

Om profilelementet

Profilelementet til Nesodden kommune er et tilleggselement som er ment som et profilbyggende element. Det skal gi assosiasjoner til spydspiss, fremgang, bølger, tretopper m.m.

Fargene indikerer :

Enhet. Natur. Kultur. Høst. Vann. Læring. Oppvekst. Næring.

Profilelementet bærer preg av innhold fra alt som Nesodden omgir seg med:

Resultat:

Et profilelement som er: Blått, grønt, viser mangfold, er åpen, tydelig i formen og allsidig/anvendelig til sitt formål.